Vídeos para Consultar

KODOKAN NAGE-NO -TA

( COMENTADO )

KIME NO KATA

KODOKAN

KOSHIQUI NO KATA

KODOKAN

SEIRYKU ZENKO KOKUMIN TAIIKU NO KATA

SEMINÁRIO NACIONAL DE ARBITRAGEM - NOVAS REGRAS TÓQUIO 2020

KATAME NO KATA

( KODOKAN )

JU NO KATA

( KODOKAN )

ITSUTSU NO KATA

( KODOKAN )

KODOKAN GOSHIN JUTSU

( KODOKAN )